Feiing av utearealer

Behov for vårrengjøring etter vintersesongen? Vi tilbyr maskinell feiing av fortau, kjøre- og gangveier, gårdsplasser og alle andre steder der det er behov. Vi disponerer små og store maskiner tilpasset de arealer som ønskes feid.


Feiing av sykkelstier

Løs grus og strøsand kan skape problemer for syklister. Vi tilbyr feiing av sykkelstier for lettere fremkomst.


Fast feieavtale på sommerhalvåret

Flere kunder ønsker også faste avtaler om regelmessige feiing gjennom sommerhalvåret.

Vi avtaler tidspunkt på forhånd for de som ønsker dette, slik at utstyr og parkerte biler kan flyttes for å gi et best mulig resultat.


Vi holder veier rene i Oslo og omegn

Vi jobber effektivt og tilbyr gunstige priser. Våre kunder er gjerne borettslag, private og bedrifter som ønsker å få hjelp til å holde områder rene og frie for grus og smuss.


Kontakt oss i dag for prisforespørsel eller dersom du er klar til å bestille våre feietjenester.


«Ingen arealer for store, ingen for små!»

  •